ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
  OПШТИНЕ АДА
  24430 АДА
  Трг Ослобођења бр.1
  ПИБ: 101093352
  Tel./faks: 024/851-039 , 024/854-477
  е-mail: ada.csr@minrzs.gov.rs , csrada@gmail.com

  Лице овлашћено за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја:
  дипл. правник Тибор Геци
  024/851-039, 024/854-477
  csrada@gmail.com